Electrafina: konversie van obligaties in aandelen

(tijd) - Eind dit jaar betaalt Electrafina de nog uitstaande obligaties Grands Lacs Cometra (een voorloper van het huidige Electrafina) terug. De tegenwaarde van elke obligatie (2.800 frank) zal automatisch aan de inschrijving op een nieuw aandeel Electrafina worden besteed. Volgens Electrafina zullen de nieuwe aandelen opgenomen worden in de officiële notering van de beurs van Brussel. Enigszins onduidelijk en ook voorwaardelijk voegt de dochterholding van de Groep Brussel Lambert (GBL) hieraan toe: "Het tarief van de roerende voorheffing toegepast op dividenden van nieuwe aandelen zou principieel door de regering moeten worden gewijzigd ten gevolge van de beslissingen getroffen in het kader van het algemeen plan'. Met andere woorden: voor de nieuwe aandelen zou de roerende voorheffing (plus de krisisbelasting) op het dividend slechts 13,39 procent mogen bedragen, in plaats van 25,75 procent voor de "oude aandelen'.