Electro AV overweegt claim tegen curatoren Telefusion

(tijd) - De overname van de failliete hifi-distributieketen Telefusion/Euro Hifi door de aankoopvereniging Expert krijgt allicht een juridisch staartje. Electro AV, dat de overnamestrijd verloor, voelt zich bedrogen en overweegt de curatoren persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade.Telefusion/Euro Hifi ging op 30 juni failliet. Het dossier werd door de rechtbank van koophandel te Brussel toevertrouwd aan de advokaten Walraevens, Derick en Dubaere. Zij stapten op 7 september naar de rechtbank voor de homologatie van het overnamebod van de aankoopvereniging Expert die 136 miljoen bood voor het actief. Tegenpartij Electro AV - bekend van het distributiemerk Eldi - bood 100.000 frank meer, maar was niet gëinteresseerd in de hoofdzetel van Telefusion in Vorst waardoor het te realiseren actief met 2 miljoen frank verminderde. De rechtbank homologeerde het bod van Expert, maar daartegen ging Electro AV in derdenverzet. Electro AV oordeelde dat het gelijkheidbeginsel was geschaad. Ook uit de chronologie der feiten vond Electro AV dat het zelf recht had op de overname van Telefusion en dus niet Expert.