Advertentie
Advertentie

Electrorail zet moeizaam herstel verder

(tijd) - Sinds begin dit jaar is de beurgenoteerde holding Electrorail er in geslaagd zijn schulden ten opzichte van de kredietinstellingen terug te dringen van 515 miljoen frank tot zowat 392 frank. De op de algemene vergadering gestelde doelstelling van 380 miljoen frank tegen eind 1994 lijkt dus haalbaar. Ook blijkt het niet nodig de vroeger aangelegde provisie van 200 miljoen frank voor de sanering van de groep te verhogen.Het blijft echter moeilijk om het kronisch probleem van de likwiditeit te doorbreken in de slechte vastgoedmarkt. Het eigen vermogen van Electrorail NV is gedaald tot 275 miljoen frank. Daar waar er in 1993 een winst was van 29 miljoen frank kijkt men eind juni 1994 aan tegen een verlies van 28 miljoen frank. Het grootste gedeelte van deze negatieve wending is toe te schrijven aan de verkoop van de Halderfondsen van de dochteronderneming Partital 1 waarbij een bijkomende afwaardering van 48 miljoen frank noodzakelijk was. Dit nieuws was echter reeds bekend op de algemene vergadering.