Elektriciteit wordt goedkoper

(tijd) - De elektriciteit wordt in 1991 goedkoper. De verminderingen voor 1991 bedragen 2 mrd., waarvan 815 mln. voor de gezinnen. Die krijgen daardoor een gemiddelde daling van de prijs met 6,2 centiemen per Kwh. Voorts wordt de groep gebruikers die in aanmerking komt voor het specifieke sociaal tarief (gewoon tarief zonder aansluitingsvergoeding) verruimd, wat vooral grote gezinnen zou ten goede komen. Vanaf '91 kunnen mensen die recht hebben op het sociaal tarief en bij wie een verbruiksbeperker werd geïnstal- leerd, die beperker houden tot een globale oplossing is bereikt voor een niet betaalde rekening.