Elektriciteitscontracten bedrijvenvervallen begin volgend jaar

(tijd) - De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft beslist dat alle elektriciteitscontracten van de bedrijven in Vlaanderen begin volgend jaar vervallen. Die beslissing moet de overgang naar een vrije markt voor elektriciteit voor de ondernemingen in Vlaanderen vlotter laten verlopen. De VREG waarschuwt niettemin dat er nog uitvoeringsbesluiten nodig zijn.