Elektriciteitsregie Essen wint 2.400 fr. per

ESSEN (tijd) - De elektriciteitsdienst van de gemeente Essen voorziet voor het volgende begrotingsjaar 1991 een bruto winst van 72 miljoen frank, waarvan netto 48 miljoen frank. Daarvan zal 35 miljoen frank aan de gewone gemeentelijke begroting overgemaakt worden en 13 miljoen frank aan de reserves worden toegekend.