Elektriciteitstarieven midden april transparant

De Vlaamse elektriciteitsmarkt moet transparanter worden maar dat is op dit moment nog onmogelijk. Het pleidooi voor gedifferentieerde prijzen die duidelijk onderscheiden hoeveel betaald moet worden voor de grondstof elektriciteit enerzijds en voor het transport en de distributie van de elektriciteit anderzijds is voorbarig en verschaft niet meer doorzichtigheid. Dat zal pas kunnen als de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) de tarieven voor transport en distributie bepaalt. Wellicht gebeurt dat al midden april.