Elektriciteitsverbruik EG steeg met 3,3 % in 1987

Het netto-elektriciteitsverbruik (verliezen inbegrepen) van de Europese Gemeenschap beliep in 1987 1.566 miljard kWh, 3,3 procent meer dan in 1986. Dat is een hoger stijgingspercentage dan in 1986 (toen het verbruik met 2,5 procent steeg), hoewel het 1 procent lager uitvalt dan in 1985 en 1984. In België steeg het elektriciteitsverbruik in 1987 met 4,8 procent tot 56,5 miljard kWh. De hoogste stijging werd in Portugal genoteerd (5,2 procent), de laagste in Ierland (0,9 procent).