Elektriciteitsverbruik geeft inzicht in activiteit zware industrie

BRUSSEL (tijd) - Het elektriciteitsverbruik is een indicator die snel en betrouwbaar inzicht geeft in de activiteit in de zware industrie. Dit is te danken aan de grote correlatie tussen de conjunctuurgevoelige component van het elektriciteitsverbruik en de benutting van de produktiecapaciteit in de verwerkende nijverheid. Daarom zal De Financieel-Economische Tijd voortaan regelmatig gegevens van Electrabel publiceren over het elektriciteitsverbruik en een raming van de bezettingsgraad in de industrie.Jean Dekelver, economisch adviseur van Electrabel, merkt op dat Electrabel twee soorten klanten heeft. Electrabel verkoopt 60 procent van zijn produktie via de openbare distributie aan de gezinnen, zelfstandigen en KMO's, dienstenbedrijven en kleinere industriële ondernemingen. De elektriciteitsgroep levert de resterende 40 procent rechtstreeks aan 250 grote industriële bedrijven. Bijna negen tiende van de rechtstreekse leveringen of 34 procent van de totale leveringen gaat naar 127 zeer energie-intensieve ondernemingen.