Advertentie
Advertentie

Elektronische BTW-aangifte vanaf 1 januari 2001

De ministerraad keurde afgelopen vrijdag zoals verwacht de elektronische BTW-aangifte principieel goed. Het voorstel ging uit van minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen Luc van den Bossche en van regeringscommissaris Anne André-Léonard die belast is met de administratieve vereenvoudiging. Een interkabinettenwerkgroep was eerder tot het besluit gekomen dat het voorstel haalbaar was. De invoering gebeurt pas op 1 januari 2001 omdat er nog veel voorbereidend werk moet gebeuren.De invoering van de elektronische BTW-aangifte vergt wel de voorafgaande goedkeuring van de wet op de digitale handtekening. Die wet zal sneller dan verwacht goedgekeurd worden. Naast het systeem van de elektronische BTW-aangifte wordt ook een systeem ingevoerd voor het optisch inlezen van BTW-documenten door middel van scanning. Op die manier kan de BTW-administratie de aangiften die op papier gebeuren, sneller behandelen. Het elektronisch versturen van aangiften wordt immers geen verplichting, maar een bijkomende mogelijkheid voor de belastingplichtige - hij kan nog steeds zijn aangifte op papier indienen.Minister van Financiën Reynders gaat nu in afwachting van de inwerkingtreding van de wet op de digitale handtekening de wetsaanpassingen voorbereiden om de elektronische BTW-aangifte en de optische lezing van BTW-documenten juridisch vorm te geven. Voorts zal Reynders ook kredieten moeten vastleggen voor dit project. Hoeveel de kostprijs bedraagt van de aankoop van het vereiste informaticamaterieel en de uitvoering van de operationele aanpassingen, is nog niet bekend. Waarnemers wijzen erop dat deze investeringen in het verleden de grote struikelsteen waren voor de invoering van de elektronische BTW-aangifte. De fiscale administratie richtte alle informatica-investeringen tot vorig jaar helemaal op de aanpassingen voor de overgang naar het jaar 2000. KB