Elektronische uitwisseling maakt 100 attesten overbodig

(tijd) - De federale overheidsdiensten zullen vanaf juli gegevens over negen domeinen automatisch aan elkaar doorgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of een onderneming ingeschreven is in het handelsregister of in orde is met de BTW-verplichtingen. Door die elektronische uitwisseling worden 100 procedures, waarbij de betrokken onderneming of persoon nu nog een papieren attest moet voorleggen, overbodig.