Elenco zoekt partners voor prototype waterstofbus

ANTWERPEN (tijd) - De eerste bus op waterstofcellen zal wellicht in april dit jaar in Brussel rondtoeren. Dit wordt een wereldprimeur, waar het bedrijf Elenco al sinds 1976 konstant aan werkt en tot nog toe ruim 100 miljoen fr. in heeft geïnvesteerd. Het gaat nog altijd slechts om een demonstratiebus, die vooral met de financiële hulp van het Vlaamse gewest en van de MIVB tot stand is gekomen. Eenmaal die stap genomen kan Elenco werk maken van een echt prototype en daarvoor zoekt het bedrijf op dit ogenblik aktief naar partners.