Elf Atochem en Union Carbide vormen joint venture voor polyetyleen-produktie

(tijd) - Koncentraties en fusies in de kunststofwereld gaan in een hoog tempo door, vaak gevolgd door protest van bedrijven bevreesd voor monopolievorming. Elf Atochem, de chemiedochter van Aquitaine, en het Amerikaanse Union Carbide hebben hun plannen op tafel gelegd voor samenwerking op vlak van polyetyleen-harsen en compounds voor de produktie van draad, kabels en pijpen.Union Carbide verzet zich tegelijk tegen de zopas gevormde joint venture tussen Royal Dutch en het Italiaanse Montedison op vlak van polypropyleen (PP). Beide bedrijven zouden in Frankrijk over een feitelijk monopolie beschikken. Samen met andere konkurrerende chemiebedrijven overweegt Union Carbide de Europese kommissie nu voor de Europese rechtbank van eerste aanleg te dagen. De kommissie moet immers vandaag haar goedkeuring hechten aan de voorgestelde PP-joint venture, die onder de naam Montell de markt op wil. Iedereen verwacht dat de Europese kommissie het licht op groen zal zetten. Een eventueel protest tegen een dergelijke goedkeuring van de kommissie is zeer ongewoon. Precedenten zijn er nauwelijks.