Elf en Thyssen kopen in ex-DDR

BERLIJN (reuter) - Het Franse oliebedrijf Elf Aquitaine, in handen van de overheid, koopt samen met Thyssen Handelsunion, een divisie van het Duitse staalbedrijf Thyssen, de voormalige Oostduitse petroleumketen Minol, de raffinaderij Leuna-Werke en het chemisch bedrijf Hydrierwerk Zeitz. Het Frans-Duitse consortium gaat zes miljard DM investeren in de modernizering van Minol en Leuna en is de grootste Frans-Duitse joint venture sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De investering creëert ongeveer 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De gemodernizeerde Leuna-raffinaderij zou een jaarlijkse kapaciteit van 10.000 ton hebben en operationeel zijn tegen 1996.