Advertentie
Advertentie

Elia-geld voor Vlaamse gemeenten op komst

(tijd) - De federale regering heeft anderhalve week geleden in alle luwte een ontwerp-koninklijk besluit over de Elia-heffing voorlopig goedgekeurd. Als het ontwerp definitief is goedgekeurd, ontvangen de Vlaamse gemeenten de langverwachte Elia-gelden. Voor 2004 gaat het om 102 miljoen euro, voor 2005 naar schatting om 169 miljoen euro. 'Het kan nu snel gaan', zegt de Vlaamse minister van Binnenlands Beleid, Marino Keulen (VLD).