Advertentie
Advertentie

Elk jaar komen er meer dan 86 miljoen mensen bij

(tijd) - De wereldbevolking neemt jaarlijks met meer dan 86 miljoen mensen toe. Halfweg 1995 telde de wereld 5,75 miljard mensen. Tegen het jaar 2015 groeit de bevolking volgens de Verenigde Naties aan tot 7,10 à 7,83 miljard mensen, zo staat in het Wereldbevolkingsrapport 1995. In de komende twintig jaar zal het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (Unfra) ernaar streven de wereldbevolking te stabiliseren om duurzame groei mogelijk te maken.Niet alleen de wereldbevolking zal in de komende jaren fors stijgen, ook het percentage ouderen zal als gevolg van de hogere levensverwachting en de dalende geboortecijfers een hoge vlucht nemen. In 1950 waren er op elke persoon van 65 jaar en ouder, bijna 12 mensen tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar; nu zijn er dat minder dan 10 en in het jaar 2025 zullen dat er naar schatting minder dan 7 zijn. Dit cijfer zal in de ontwikkelingslanden dalen van bijna 13 nu, tot iets meer dan 8 in het jaar 2025. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, zo staat in het Wereldbevolkingsrapport, zullen inspanningen moeten worden geleverd.