Elke Vlaming zal dit jaar waterheffing betalen

(tijd) - Vanaf dit jaar zal ieder gezin in Vlaanderen een heffingsbijdrage moeten betalen op het gebruik van drinkwater. Tot vorig jaar vielen daar 150.000 gezinnen buiten. Die gebruiken zogezegd geen water, omdat ze niet aan het drinkwaternet zijn aangesloten en niet gemeld hebben dat ze zelf grondwater oppompen of regenwater gebruiken. Voor die gezinnen wordt nu een fictieve heffing berekend, die voor een gezin met drie kinderen zal neerkomen op 3.675 frank netto.De Vlaamse Milieumaatschappij belast via gegevens van de drinkwatermaatschappijen al enkele jaren de gebruikers met een heffing, die moet dienen om het afvalwater nadien te zuiveren. De VMM telde 2,1 miljoen gezinnen die bij een drinkwatermaatschappij zijn aangesloten en nogmaals 1.000 personen die een eigen waterwinning aangaven. Een vergelijking met de bevolkingscijfers leerde dat zowat 150.000 Vlaamse gezinnen aan iedere heffing ontsnappen.