Embargo tot en met 29/6

Belgische en Franse videotexnetten nu officieel verbonden