Advertentie
Advertentie

Emissie van ammoniak in stallen moet fors lager

(tijd) - Tegen 2010 moeten alle veestallen in Vlaanderen dermate aangepast zijn, dat de uitstoot van ammoniak uit mest zo klein mogelijk is. Varkensstallen moeten tegen 2008 al ammoniakemissiearm zijn. Vera Dua (Agalev), de Vlaamse minister van Landbouw en Leefmilieu, kondigde dat gisteren aan. Binnenkort brengt zij een maatschappelijk debat over duurzame land- en tuinbouw op gang.