Advertentie
Advertentie

Emoties kelderen verandering

Briljante strategische plannen, organisatieschemas waar iedereen paf van staat. En toch: plots duikt het veranderingsmonster op en slaat het toe. De schitterende herstructurering, fusie of strategie (althans op papier) mislukt. De reden? Managers vergeten dat emoties zakelijk even belangrijk zijn als strategische plannen en organogrammen, zegt Jeanie Duck, vice president van de managementadviseur Boston Consulting Group (BCG) en de auteur van het opmerkelijke boek The Change Monster. Twijfel, woede, vrees en afwijzing kunnen elke kans op een succesvolle verandering zonder pardon de grond in boren als men ze niet beheerst.Kris Barrezeele