EMS-crisissen kosten overheid vele miljarden

(tijd) - De onverwacht sterke daling van de lire en enkele andere Europese munten sinds 1992 dreigt de federale overheid met een verlies van enkele tientallen miljarden op te zadelen. Swapoperaties die tussen 1989 en 1992 werden afgesloten, zorgen voor grote latente wisselkoersverliezen die hoogstwaarschijnlijk niet zullen gecompenseerd worden door de daling van de rentelasten.De Schatkist ging tussen 1989 en 1992 voor grote bedragen arbitrageswaps aan omdat ze haar rentelasten wilde verminderen. Ietwat vereenvoudigd kwam het erop neer dat zij geld leende in sterke munten, zoals de Duitse mark, en de opbrengst van deze leningen herbelegde in zwakke munten, bijvoorbeeld de lire. Dit had tot gevolg dat de Schatkist als ontlener van een sterke munt weinig rente betaalde en als uitlener van een zwakke munt beduidend meer rente ontving.