EMS is DM-zone en dat is een zegen en geen vloek

(tijd) - Het Europees Monetair Systeem (EMS) heeft een deel van zijn doelstellingen kunnen verwezenlijken. De wisselkoersstabiliteit is toegenomen en de inflatieverschillen zijn gedaald. De belangrijkste tekortkoming is het feit dat het EMS geëvolueerd is tot een DM-zone in plaats van een ECU-zone. Maar dit is in de huidige omstandigheden eerder een zegen dan een vloek.