EMU-angst ebt weg

(nieuwslijn) - De angst voor uitstel van de Europese Monetaire Unie verdween gisteren wat naar de achtergrond. Daardoor konden de obligatiemarkten in de voormiddag licht herstellen, mede dank zij meevallende Duitse geldgroeicijfers. Maar toen 's namiddags de Amerikaanse inflatiecijfers licht tegenvielen, stak de vrees voor een Amerikaanse renteverhoging weer de kop op. De Fed komt volgende week in vergadering bijeen, en de financiële markten houden er nu al rekening mee dat de Amerikaanse centrale bank haar monetair beleid zou kunnen verstrakken.