Advertentie
Advertentie

EMU is niet eindpunt van monetaire geschiedenis in Europa

(tijd) - De Europese economische en monetaire unie (EMU) was een werk van lange adem en de oprichting ervan verliep niet zonder slag of stoot. Maar is de unie stevig genoeg om het succes van de euro te garanderen? De geschiedenis leert veel, maar niet alles. De EMU van de toekomst is niet dezelfde als de unie die we vandaag voor ogen hebben.