'EMU lost structurele problemen Europa niet op'

BRUSSEL (tijd) - 'De oplevende economische conjunctuur zal de start van de EMU een stevige ondersteuning bieden met een relatief lange periode van sterke groei, lage inflatie en politieke rust tot gevolg. Maar de muntunie biedt op zich geen oplossing voor de structurele problemen van de Europese economie. Bovendien valt het nog af te wachten in hoeverre een unieke Europese monetaire politiek efficiënt zal werken en hoe snel de EMU zich integreert in de wereldeconomie.' Dat zei hoofdeconoom Bruce Kasman van JP Morgan dinsdag. Kasman schetste een doorgaans optimistisch beeld van de Europese economie en de start van de EMU. 'Alleen kan niemand met zekerheid zeggen hoe de economieën van de Unie zullen evolueren in de ene muntzone. Er is nooit een vergelijkbaar project geweest. Maar de eerste signalen zijn alvast positief; de economische slinger zwaait in de juiste richting en de grootste pijn om inflatie en begrotingstekorten in te perken is geleden. De Europese economieën hebben de voorbije jaren dan ook een hoge prijs betaald in de vorm van lagere economische groei.'