Advertentie
Advertentie

EMU-verdrag moet startdatum bevatten

BRUSSEL (tijd) - De staats- en regeringsleiders van de Europese Gemeenschap (EG) moeten volgende maand op de top van Maastricht een beslissing nemen over de startdatum van de Europese ekonomische en monetaire unie (EMU). Deze datum, bij voorkeur 1997, moet worden opgenomen in het nieuw verdrag over de EMU dat dan wordt goedgekeurd. Dit verdrag mag geen uitzonderingsbepaling bevatten die EG-landen het recht geeft om niet toe te treden tot de EMU.