'EMU zal renteverschil met Duitsland halveren'

(tijd) - Het verschil tussen de Belgische en Duitse lange-termijnrente zal na de start van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) dalen tot ongeveer 20 basispunten (0,20 procentpunt). Het kredietrisico en de technische verschillen tusen beide obligatiemarkten zullen blijven bestaan, maar het muntrisico zal verdwijnen. Dit schrijft de Generale Bank in haar bulletin (*).Het renteverschil tussen de Belgische en Duitse referentie-obligaties (looptijd 10 jaar) bedroeg donderdag 43 basispunten (0,43 procentpunt) en beliep in de voorbije twee jaar gemiddeld 78 basispunten. De Generale Bank merkt op dat deze 'spread' drie verschillende risico's weerspiegelt: het muntrisico, het kredietrisico en een technisch risico.