En nu de resultaten van het eerste semester

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 1990 verscheen het KB van 18.9.1990 over de verplichtingen bij toelating van effekten tot de officiële notering op de beurs. Daarin wordt in artikel 3 bepaald dat de vennootschappen binnen vier maanden na afloop van het halfjaar een halfjaarlijks verslag moeten publiceren "over hun bedrijf en hun resultaten'. Dat verslag bestaat uit "kwantitatieve gegevens en een toelichting'. De in tabelvorm verstrekte informatie omvat "ten minste de netto-omzet en het resultaat vóór of na belasting'. De tekst van het KB vervolgt met een aantal precizeringen opdat bepaalde ondernemingen niet op een of andere manier het publiek foutief zouden voorlichten.