Advertentie
Advertentie

En stoemmelings

Het formatieberaad, zowel op nationaal als op Vlaams niveau, verloopt niet met grote bezieling. De partijen die rond de onderhandelingstafel zitten, zijn er niet helemaal met hun hart bij. Indien kristen-demokraten en socialisten op nationaal vlak met elkaar praten en CVP, SP en VU op gewestelijk vlak, dan is het niet omdat zij gedreven zijn door het nieuwe koncept dat zij samen willen realizeren. Zij zitten veeleer rond de tafel bij gebrek aan andere koalitie-alternatieven. Als gasten die in een restaurant toevallig aan één tafel moeten aanschuiven omdat er elders in het etablissement geen plaats meer is.