... en voor een beter milieu

(belga) - De Kamer ging ook akkoord met een wetsontwerp dat een vorderingsrecht in het leven roept voor milieuverenigingen en voor administratieve overheden. De meerderheid stemde voor terwijl de Groenen, de VU en de liberalen zich onthielden. Enkel het Vlaams Blok stemde tegen. De Franstalige liberalen vrezen dat er zich ontsporingen zullen voordoen. Het Vlaams Blok had het over het privatizeren van de rechtstaat. De Groenen en de VLD menen dat er slecht wetgevend werk werd afgeleverd waardoor rechtsonzekerheid wordt geschapen. De VU vindt dat het probleem van ongestrafte milieudelicten dient te worden opgelost door aan de opsporingsdiensten de mogelijkheden te geven om hun job goed te doen. Het geamendeerde ontwerp moet opnieuw door de Senaat worden behandeld.