Advertentie
Advertentie

En waarom geen huurpakt?

Als men de huurdersbonden moet geloven, dan is ons land een hel om in te wonen. Er is een schaarste aan betaalbare huurwoningen, schaarste die door eigenaars wordt aangewend om de huurprijzen gedurig te verhogen. De eigenaars maken stelselmatig misbruik van de nieuwe huurwet (wet Wathelet van 20 februari 1991) door kortlopende kontrakten af te sluiten en bij het beëindigen hiervan de huurder telkens te chanteren: hogere huur of buiten. Hoewel wettelijk verboden, wordt de belastingverhoging op vastgoed zoals ingevoerd door het krisisplan (25 procent verhoging van het kadastraal inkomen en niet verrekenbaarheid van de onroerende voorheffing) steevast doorgerekend aan de huurder. Kansarme huurders worden uit het eigendom gedreven enz.