Advertentie
Advertentie

Energie goed voor kwart Russisch BBP

WERELDBANK (afp/tijd) - De Russische economie is veel afhankelijker van olie en gas dan verondersteld werd. De energiesector vertegenwoordigt mogelijk een kwart van het bruto binnenlands product (BBP). Volgens officiële Russische cijfers bedraagt de inbreng van die sector slechts 9 procent. Die misrekening is volgens een rapport van de Wereldbank het gevolg van omvangrijke belastingontduiking door Russische firma's. De Russische economie tekende vorig jaar een groei op van 7,3 procent. Die groei werd gestimuleerd door de stijgende olieprijzen. De Wereldbank waarschuwt Moskou in haar jaarlijks rapport dat Rusland veel gevoeliger is voor schommelingen in de energieprijzen dan uit de officiële BBP-cijfers blijkt. Door de toenemende afhankelijkheid van de uitvoer van olie en gas wordt Rusland erg kwetsbaar, vooral indien de olieprijzen sterk zouden beginnen dalen, aldus analisten. De Russische nationale rekeningen worden volgens de Wereldbank vertekend doordat de toegevoegde waarde, gegenereerd door de dienstensector, buiten alle proporties wordt opgeblazen. Gevolg is dat de inbreng van de industriële sector en vooral dan van de olie- en gassector onderschat wordt. 'De structurele verschuiving in de richting van de dienstensector wordt overdreven en de afhankelijkheid van de bodemrijkdommen wordt in de nationale rekeningen onderschat', zo schrijft de Wereldbank. Het mechanisme achter deze vertekening is belastingontduiking. In het kader van dit systeem verkoopt een onderneming haar productie tegen een lage prijs aan een trading-dochter. Die verkoopt tegen veel hogere prijzen. Volgens de Wereldbank wordt het grootste deel van de toegevoegde waarde geboekt door het tradingbedrijf dat beschouwd wordt als onderdeel van de dienstensector. Het tradingbedrijf betaalt minder belastingen dan de producent. Hoe groot het verlies is aan belastingontvangsten valt volgens de Wereldbank moeilijk te becijferen.