Energieprijzen moeten nog doorzichtiger worden

(tijd) - Om een ware Europese eenheidsmarkt in de energiesektor uit te bouwen, moeten de energieprijzen nog doorzichtiger worden. De Europese kommissie zal daarom in juli voorstellen indienen om die grotere doorzichtigheid via een nieuw juridisch instrument af te dwingen. Van welke aard dit nieuw juridisch instrument zal zijn, staat nog niet vast. Het kan zowel om een beslissing van de EG- ministerraad, een richtlijn of een reglement gaan. Naar verluidt zou een richtlijn (die in de nationale wetgeving omgezet moet worden) het meeste kans maken.