Advertentie

Energieverbruik stijgt in de komende twee decennia met ruim de helft

(tijd) - De totale energievraag zal de komende twintig jaar met 54 procent stijgen. Het energieverbruik in de ontwikkelingslanden zal in deze periode sneller groeien dan in de geïndustrialiseerde landen. Daardoor zullen de ontwikkelingslanden in 2015 goed zijn voor 56 procent van de energievraag, tegenover slechts 45 procent in 1995.DRI/McGraw-Hill, gespecialiseerd in de verstrekking van economische gegevens, publiceert deze cijfers in zijn '1996 World Outlook'(*). De totale energievraag blijft volgens DRI/McGraw-Hill toenemen: in 1995 bedroeg de wereldwijde vraag het equivalent van 8.945 miljoen ton olie; in 2015 zal het equivalent van 13.795 miljoen ton olie nodig zijn om te voorzien in de wereldbehoefte, een stijging van 54 procent.

De Verenigde Staten blijven de grootste energieverbruiker, gevolgd door China. Maar de Volksrepubliek zal wel een sterke opgang maken en binnen twintig jaar 70 procent van de VS-markt vertegenwoordigen, tegenover 40 procent vandaag. Azië als geheel tekent voor de helft van de groei van de energievraag in de komende twintig jaar. In 2015 neemt Azië 35 procent van het energieverbruik voor zijn rekening, tegenover 28 procent in 1995. Andere stijgers zijn Latijns Amerika en het Midden-Oosten. Deze twee regio's tekenen in 2015 voor respectievelijk 8 en 5 procent van het energieverbruik.

West-Europa kent de traagste groei in de energievraag. Daardoor neemt het West-Europese aandeel af van 16 naar 13 procent. Ook Noord-Amerika en het voormalige Oostblok moeten inboeten en zakken tot respectievelijk 23 en 12 procent van de wereldvraag.

Olie

Olie blijft tot in 2015 zijn rol als dominante energiebron vervullen. Dat is vooral te danken aan het verbruik in de transportsector en de sterk groeiende vraag vanuit de ontwikkelingslanden. De toename in de vraag vanuit Azië zal goed zijn voor 45 procent van de totale aangroei van de olievraag. Latijns Amerika tekent voor 16 procent van de vraagtoename. Noord-Amerika kent slechts een magere groei, maar wordt in 2015 volgens DRI/McGraw-Hill toch de derde grootste afzetmarkt.

De vraag naar olie zal toenemen van 66 miljoen vaten per dag in 1995 tot 100 miljoen vaten per dag in 2015. De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) zal driekwart van deze vraagtoename opvangen door een grotere toelevering aan Azië. Ook het herstel van de olie-export uit de voormalige Sovjetunie moet een deel van de groeiende vraag invullen. Die uitvoer is vooral bestemd voor West-Europa. De hogere olieproduktie in Latijns Amerika vindt een afzetmarkt in Noord-Amerika.

Olie blijft dus de onbetwiste nummer één. Maar niettemin zal het aardgas de komende twintig jaar een forse opmars maken. Aardgas zal in 2015 goed zijn voor 23 procent van de energievoorziening. De groei komt er vooral doordat het gebruik van gas wereldwijd meer verspreid zal geraken en doordat gas steeds meer gebruikt zal worden voor de opwekking van elektrische stroom. De vraag naar aardgas voor de opwekking van elektriciteit zal tussen 1995 en 2015 jaarlijks 4,2 procent groeien. Dat is sneller dan de jaarlijkse groeiratio van 2,7 procent van de algemene gasvraag. De opwekking van elektriciteit gaat er dan ook op vooruit. Het aandeel van elektriciteit in het energieverbruik van de niet-transportsector zal in 2015 26 procent bedragen. Ook hier overvleugelt de groei in de ontwikkelingslanden deze in de industrielanden.

Steenkool zal haar marktaandeel kunnen behouden. Dat is vooral te danken aan het feit dat ontwikkelingslanden hun reserves zullen aanspreken om goedkop aan de groeiende energiebehoefte te voldoen. JL

(*) Een exemplaar van het '1996 World Outlook' kan besteld worden op 02/348 82 02 van het DRI-kantoor in Brussel.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud