Engrais Rosier behaalt 74 mln. fr. winst

BRUSSEL (belga) - Meststoffenproducent Engrais Rosier heeft vorig jaar een nettowinst van 74 miljoen geboekt. Dat is een stijging met 32% tegenover 1988, toen de winst 56 miljoen bedroeg. Bij Engrais Rosier steeg de omzet vorig jaar tot 2,1 miljard fr., een verhoging met 14% in vergelijking met het jaar voordien. De raad van bestuur zal op de algemene vergadering van 7 juni as. een dividend van 140 fr. per aandeel voorstellen, dat is 13% meer dan in het vorige boekjaar. De winst van de gekonsolideerde rekeningen 1989 bedraagt 77 miljoen fr. of 302 fr. per aandeel. In 1988 was dat 60 miljoen of 237 fr. per aandeel. Indien de aandeelhouders akkoord gaan, wil Engrais Rosier zijn kapitaal met 36 miljoen (48% van de nettowinst) vergoeden. "Deze belangrijke reservevoorziening verhoogt de autofinanciering van het bedrijf en moet het mogelijk maken zonder problemen haar investeringen in 1990 te financieren', aldus de raad van bestuur.