Engrais Rosier lijft SCAMH in

(tijd) - Twee distributie-afdelingen van de meststoffengroep Engrais Rosier gaan fuseren met de Société Coopérative de Marchovelette et de Heron (SCAMH). Het gaat om Rosalco en Maron & Co, beide distributiebedrijven voor de landbouw en in handen van het beursgenoteerde Engrais Rosier. SCAMH is een koöperatieve vereniging die in handen is van 350 landbouwers. De nieuwe koöperatieve onderneming gaat SCAMH-Rosalco heten. Moederbedrijf Engrais Rosier zal 32% nemen in het kapitaal van de nieuwe maatschappij, terwijl de rest in handen komt van de landbouwers. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van beide ondernemingen, die plaatsvinden op 26 november.