Engrais Rosier maakte 11,8% meer winst

(tijd) - Het beursgenoteerde meststoffenbedrijf Engrais Rosier maakte over het eind december afgesloten boekjaar een gekonsolideerde winst van 60,5 miljoen fr., zijnde 237 fr. per aandeel, tegenover 54,1 miljoen of 212 fr. in 1987. Op groepsvlak bedraagt de toename dus 11,8%. Het moederbedrijf boekte een nettowinst van 56,1 miljoen fr., een stijging met 25% tegenover 1987. Per aandeel komt die winst neer op 220 fr., tegenover 177 fr. in 1987. Aldus berekeningen van het bedrijf zelf in een mededeling.