Engrais Rosier verhoogt nettodividend met 11,7%

MOUSTIER (tijd) - De beursgenoteerde producent van gespecializeerde meststoffen Engrais Rosier trekt voor de eerste keer sinds 1990 het dividend op. De verhoging van het nettodividend naar 130,7 frank heeft twee redenen. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar boven de verwachtingen gepresteerd. En het beschikt 'op dit ogenblik over ruime liquide middelen zonder dat er een interessante diversifikatie in zicht is', vertelt voorzitter James Maudet.Voorlopig verwacht het bedrijf geen opmerkelijke verbetering van de toestand op de markt voor meststoffen. 'De krisis in de sektor is nog niet voorbij: het Europese landbouwbeleid en het landbouwluik van de GATT zullen het Europese meststoffenverbruik nog enkele jaren op een laag peil houden', legt algemeen direkteur Daniël Richir aan de algemene vergadering uit. Toch blijft hij optimistisch gestemd. Naarmate de Europese landbouw zich herstruktureert zou het verbruik weer lichtjes moeten toenemen. 'Een verstandig gebruik van meststoffen blijft onontbeerlijk voor elk landbouwbedrijf dat kompetitief wil blijven', gelooft de algemeen direkteur.