Advertentie
Advertentie

Enkel Duitstaligen moeten nog hun koalitie kiezen

(tijd) - De koalitiegesprekken voor de komende federale, gewest- en gemeenschapsregeringen schieten goed op. Op de regering van de Duitstalige gemeenschap na, liggen de koalities - ongelukken niet te na gesproken - vast. De PSC heeft de hoop opgegeven in Brussel aan de bak te komen.Op federaal vlak wordt getemporizeerd. Toch zit formateur Jean-Luc Dehaene niet stil. Hij zag gisteren de meeste sociale partners, de opstellers van het armoederapport, de voorzitters van de Nationale Arbeidsraad, de baas van het Planbureau, de voorzitter van het kollege van topambtenaren, en de top van het Centrum voor gelijke kansen en van de Hoge Raad voor Financiën.