Advertentie
Advertentie

Enkel mestverwerking brengt redding voor vleesproduktie

ANTWERPEN (tijd) - Voor milieu-onvriendelijke landbouw is geen enkele toekomst meer weggelegd. Bedrijven die dit niet begrepen hebben, zijn onherroepelijk gedoemd te verdwijnen. De landbouw zal voor zijn mestoverschotten zelf oplossingen moeten bedenken. Technologisch zijn die er al. Verwerking van overtollig mengmest is zelfs ekonomisch haalbaar, maar dan moet de kostprijs ervan gespreid worden over de hele produktieketen van veevoederbedrijf tot konsument. De vleesproducent alleen voor de totale kostprijs voor de mestverwerking laten opdraaien, is voor hem ekonomisch onhoudbaar.