Enkel Wall Street Journal vraagt geld voor zijn on-linekrant

(tijd) - Uitgevers van dagbladen en Internet: het lijkt een gedroomde combinatie. Immers, waarom surfen mensen op het Net? Ten dele omdat ze op zoek zijn naar informatie en nieuws. En dat kunnen de krantenuitgevers hen bieden. Maar verdienen ze ook iets aan hun on-lineprojecten? Voorlopig niet. Internet heeft een traditie van gratis diensten en blijkbaar durft alleen de Wall Street Journal het aan om zijn on-linekrant te tariferen, zo blijkt uit een enquête van de Amerikaanse krant International Herald Tribune.De meeste dagbladen op Internet kan je vrij bezoeken. Soms moet je je (gratis) laten registreren, maar dat is niet altijd zo. Het lezen van een aantal krantenartikels van de dag zelf of de voorbije dagen is gratis, op de Wall Street Journal na. Bij de Amerikaanse financiële krant kom je er niet in als je geen specifiek abonneegeld betaalt voor de on-linepublicatie. De andere dagbladen op Internet tariferen enkel hun diensten met een hoge toegevoegde waarde.