Enkele kanttekeningen bij de affaire-DPV

De affaire DPV betekent een belangrijke test voor het Belgische financiële en gerechtelijke apparaat. Na de affaires rond Generale Maatschappij, Wagons-Lits en enkele andere stelt deze laatste het gerechtelijke apparaat opnieuw zwaar op de proef. Herina worden enkele bedenkingen in dit ruimere verband geformuleerd, zonder vanzelfsprekend over de grond van deze zaak zelf wat dan ook te zeggen of te insinueren. De behandeling van deze zaak is de taak van de gerechtelijke overheden. Overigens beschikt ondergetekende over geen informatie terzake, tenzij diegene die in de kranten werd medegedeeld.