Enron en recessie kleuren boodschap Bush

(tijd) - Welke president Bush legt dinsdag voor het Congres een plechtige verklaring af over de toestand van het land? De waakzame schildwacht die steeds meer belastingdollars wil overhevelen naar defensie? De bewogen conservatief, die de gemeenschapszin wil vergroten? Of de verstokte liberaal, die ondanks het Enron-schandaal volhoudt dat vrije markten en lage belastingen de economie er weer bovenop helpen?