EOE en Effectenbeurs blazen fusie af

(tijd) - De Amsterdamse Effectenbeurs en de EOE-Optiebeurs fuseren voorlopig niet. Bij de Optiebeurs en de Effectenbeurs zegt men dat een fusie momenteel niet gewenst is. Vooral de kleine beursmakelaars waren tegen de fusie. Pas eind volgend jaar wordt het nut van een samengaan opnieuw onder de loep genomen.Het idee van een integratie van beide beurzen leeft al lang in Amsterdam; Vorig jaar werd dan de definitieve knoop ten voordele van een fusie doorgehakt. Beslissend daarbij was een een onderzoek van Coopers & Lybrand dat uitwees dat een fusie een jaarlijkse kostenbesparing van 10 miljoen gulden zou opleveren.