EOE en Price Waterhouse geloven in

(tijd) - De EOE en Price Waterhouse geloven dat een Brusselse optie- en futuresbeurs levensvatbaar is. Zij verwijzen hierbij naar de buitenbeursinitiatieven die Petercam en de Kredietbank al genomen hebben. Wel merken zij op dat het sukses afhangt van het verkrijgen van de volledige steun van de Brusselse beurs, de financiële gemeenschap en de overheid. Voor de kontrakten die het eerst geïntroduceerd worden, zal de handel bovendien voldoende liquide moeten verlopen. Voorgesteld wordt bij het begin met een viertal kontrakten te starten.