EOE: kompromis omtrent schermenhandel

(fda) - Op de EOE-Optiebeurs in Amsterdam lijkt het dispuut omtrent het al of niet toelaten van handel via computerschermen ver afgerond te zijn. De gewezen opposanten van de schermenhandel, verzameld in de Kommissie van Goede Diensten (KGD), hebben hervormingen bepleit die als voorloper van een totale schermenhandel kunnen fungeren. De KGD bepleit een tussenstadium waarin me kan kiezen of men zijn orders of via de beursvloer verwerkt. De EOE kan volgens het voorstel van de KGD later nog altijd op een volledig geautomatizeerd systeem overstappen "als in de toekomst mocht blijken dat beeldschermenhandel onvermijdelijk is'.