Advertentie
Advertentie

EP tegen privatizering pensioenen

BRUSSEL (belga) - Volgens het Europees Parlement moeten de wettelijke pensioenregelingen de hoeksteen blijven van de pensioenstelsels in de lidstaten. "We willen de solidariteit tussen de generaties beklemtonen en kanten ons tegen privatizering van de pensioenen', aldus de Vlaamse EVP-verslaggever Raf Chanterie. De lidstaten moeten erop toezien dat de pensioenen niet onder een minimuminkomen zakken. Het Europees parlement kant zich tegen de gedwongen vervroegde pensionering en pleit voor een korrekte toepassing van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat betreft de pensioengerechtigde leeftijd en de berekening van de pensioenen. Het parlement pleitte ook voor het aantrekkelijk maken van thuisverzorging en voor een afhankelijkheidsverzekering die de hoge kosten van de medische en overige verzorging van ouderen kan dekken.