EP vraagt beperking exclusieve zendrechten

STRAATSBURG (tijd/belga) - Het Europees Parlement vindt dat bij de uitzending van sportmanifestaties het recht op vrije nieuwsgaring en het recht van het publiek op adequate en snelle informatie moet worden gevrijwaard. De verkozenen vragen de Europese Commissie via wetsvoorstellen en het concurrentiebeleid de exclusieve uitzendrechten voor sportwedstrijden te beperken. Het Europees parlement wil voorts dat sportmanifestaties waarvoor massaal belangstelling bestaat, bij voorkeur worden toegekend aan stations die ongecodeerd uitzenden. Zoniet moet de gecodeerde zender delen van het evenement tegen billijke vergoeding ter beschikking stellen.