EP vraagt genoeg geld voor consumentenbeleid

(tijd) - Het Europees Parlement (EP) drong er gisteren op aan dat Europa de komende jaren voldoende middelen klaar houdt voor de bescherming van de volksgezondheid en de consument. De EP-verkozenen beslisten het communautair actieprogramma voor consumentenbescherming en volksgezondheid voor de periode 2007-2013 op te splitsen tot twee aparte actieprogramma's.