EP vraagt regels bij herstrukturering

STRAATSBURG (belga) - Het Europees parlement vraagt dat maatregelen worden genomen om misbruiken bij herstruktureringen van multinationals tegen te gaan en er de sociale wetgeving in Europa te doen respekteren. Het parlement vraagt tevens de oprichting van een Europees kontrole-orgaan voor het industrieel beleid (OREPI). Daarmee moet worden voorkomen dat multinationale ondernemingen bij herstruktureringen hele vestigingen in Europa sluiten.